Driestroom | Zorginstelling

Binnen vier maanden een website voor Driestroom

Case study


Een nieuwe website waar al onze doelgroepen snel vinden wat ze zoeken. Met dat verzoek klopte Stichting De Driestroom in april 2012 bij Masc aan. Driestroom is een zorginstelling voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking. Met woon- en werkbegeleiding stimuleert Driestroom cliënten zo zelfstandig mogelijk mee te draaien in de maatschappij.

Inmiddels is de nieuwe website volop in gebruik. Hoe pakte Masc dit project aan en wat maakte het tot een succes?

Twee succesfactoren


Tussen de aanvraag voor de website en dat livegang zaten nog geen vier maanden! In april benaderde Driestroom Masc, nog voor de zomervakantie werd de gloednieuwe website gelanceerd. Gezien de omvang van het project een bijzondere prestatie.

Waarom verliep de ontwikkeling van de website voor Driestroom zo voorspoedig? Twee redenen:

  1. De hoge prioriteit die Driestroom aan het project gaf. Belangrijke partijen waren flexibel en betrokken. Brainstormsessies vonden ’s avonds plaats. 
  2. De benadering van Masc. Die was dynamisch, betrok Driestroom nauw bij het hele traject en draaide volledig om de eindgebruikers van de website.

Proces: De Agile-aanpak


“Als ik mijn prioriteiten opnieuw kon stellen, lagen ze heel anders.” Dat is iets wat Masc zijn opdrachtgevers na een oplevering nadrukkelijk niet wil horen zeggen. Tegelijk weten ook wij dat goede ideeën soms pas halverwege een project opkomen. Een goede aanpak is er volgens ons daarom één die voortschrijdend inzicht een plaats geeft in het eindproduct, zónder dat dit het werk vertraagt en de kosten onnodig laat oplopen.

De Agile-aanpak voldoet aan deze eisen. ‘Agile’ is Engels voor ‘behendig’ of ‘lenig’ en de methode knipt een traject op in korte sprints van 2 tot 4 weken met strakke deadlines en duidelijke einddoelen. Aan het einde van iedere sprint is er een volledig werkend eindresultaat dat in gebruik genomen kan worden (live kan). Voor de volgende sprint worden nieuwe einddoelen gedefinieerd.

Onderscheidend aan de Agile-aanpak is dat niet het eindproduct maar de werkwijze vooraf vastligt. Zo is er beheersing en controle over het budget en de levertijd.

Inhoud: Beginnen bij de eindgebruiker


Geen monoloog van de organisatie maar een antwoord op vragen van bezoekers. Volgens Masc maakt dat een website pas goed. De eindgebruiker heeft een informatiebehoefte en kan daardoor beter bepalen welke content waardevol is, kortom, wat er op de website moet staan. Voor Driestroom zijn de eindgebruikers te verdelen in drie groepen:

  • Mensen die hulp zoeken. Dit zijn natuurlijk de (toekomstige) cliënten zelf, maar ook mensen uit hun omgeving, zoals ouders en vertegenwoordigers.
  • Mensen die professioneel met Driestroom te maken krijgen. Dit zijn verwijzers zoals huisartsen, maatschappelijk werkers en psychologen, maar ook gemeenten. 
  • Mensen die bij Driestroom werken of er willen werken.


Wie de website van Driestroom bezoekt kiest een ‘richting’. Zo leest hij meteen de dingen die voor hem relevant zijn.

Wie zoekt wat?


Michelle van den Broek is huisarts en zoekt op de website van Driestroom of de dienstverlening past binnen de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning).

Barbara de Jong studeert Pedagogiek en kijkt op dezelfde website of ze stage kan lopen met autistische jongeren.

De vader van de 30-jarige Tim wil weten of Driestroom in de buurt een dagbesteding heeft voor mensen met een lichte verstandelijke beperking.

Hele verschillende vragen waarop de instelling het antwoord heeft. Het is geen uitzondering als een organisatie honderden vragen voor zijn kiezen krijgt. Daar helpt een rubriekje  ‘FAQ’ niet tegen. Hoe voorkom je dat een website een onoverzichtelijke brij van tekst, buttons en menupunten wordt? Het antwoord is even dwingend als eenvoudig: geef de belangrijkste onderwerpen de beste plek!

Toptaken vaststellen


Per eindgebruiker van de website werden de 100 belangrijkste taken bepaald die de site mogelijk moest maken. Niet elk onderwerp is immers even belangrijk. Waar tientallen mensen per maand het telefoonnummer van Driestroom zoeken, zijn er misschien drie per jaar die willen weten of ze hun huisdier mogen meenemen naar de sociale werkplaats.

Van de top-100 kregen de 3 tot 5 allerbelangrijkste, de ‘toptaken’, een prominente plek op de homepage.

Zo leest een ambtenaar of verwijzer tegenwoordig meteen iets over de Wmo, kunnen hulpzoekenden direct kijken naar een geschikte woon- of werklocatie, en staan de vacatures prominent in beeld voor wie bij Driestroom wil werken.Andere informatie wordt op dieperliggende pagina’s gegeven. Wie een ongebruikelijke vraag heeft moet dus verder navigeren.

Het ontwerp is het voertuig van de boodschap


Met de boodschap alleen is de website er nog niet. Zonder aankleding blijft het geraamte een geraamte. Ook in het ontwerp staat de eindgebruiker centraal.

Zo heeft elke doelgroep een eigen homepage waar de belangrijkste informatie ook het best zichtbaar is.Voor het vinden van woon- en werklocaties is een handige zoekfunctie beschikbaar en de kleuren van de site zijn warm en dynamisch, in overeenstemming met de nieuwe huisstijl van Driestroom.

Dat bij zo’n grafisch ontwerp nog heel wat komt kijken blijkt wel uit de bovenstaande versies die aan het eindresultaat voorafgingen. 

Eindresultaat


De website van de Driestroom bekijken kan op Driestroom.nl.
Heeft dit verhaal je benieuwd gemaakt naar de Agile-aanpak en naar het werken met toptaken? We vertellen je er graag meer over!